Skip to content

STAVPOČ

Zóna partner


Návštevníkov: 159893
Stavpoč
O spoločnosti
Stavebná firma Ing. František Jendroľ STAVPOČ bola založená v roku 1993 ako fyzická osoba. Firma začínala svoju činnosť s 13 zamestnancami, dnes zamestnáva 167 zamestnancov. Hlavným predmetom činností je uskutočňovanie:
  • pozemných stavieb,
  • priemyselných stavieb
  • inžinierskych stavieb
  • zber a spracovanie starých vozidiel