Skip to content

STAVPOČ

Zóna partner


Návštevníkov: 180349
Stavpoč
O spoločnosti
Stavebná firma STAVPOČ s.r.o. bola založená v roku 2008. Hlavným predmetom činností je uskutočňovanie:
 
  • pozemných stavieb,
  • priemyselných stavieb
  • inžinierskych stavieb