Spracovanie starých vozidiel

Spoločnosť STAVPOČ s.r.o. má Ministerstvom životného prostredia SR udelenú autorizáciu č. 0122/SV/SPR/A/18-1.8 na spracovanie starých vozidiel.
V našej prevádzke sa staré vozidlo postupne rozoberie a jednotlivé suroviny sa rozdelia a opätovne sa využívajú. Pri rozoberaní starého vozidla sa odstráni motorový olej, brzdová kvapalina, akumulátor, plastové súčiastky, pneumatiky, textil, koža, farebné kovy a oceľ. Motorový olej, brzdovú kvapalinu a akumulátory bezpečne zneškodníme.

Čítať viac