Stavebná výroba

Hlavným predmetom činností je realizácia:

  • pozemných stavieb
  • priemyselných stavieb
  • inžinierskych stavieb
  • vodohospodárskych stavieb
  • odborné poradenstvo